Masz pytania? Zadzwoń: 507-156-660

Rejestracja spółek

TAX GROUP / Zakres usług / Rejestracja spółek

Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych czynności związanych z zakresem usługi.

Zajmujemy się między innymi:

 • tworzeniem umów i statutów spółek,
 • powoływaniem pierwszych organów spółek,
 • sporządzaniem dokumentacji na potrzeby rejestracji w KRS, Urzędzie Statystycznym, Skarbowym i w ZUS,
 • reprezentacją w postępowaniu przed sądem rejestrowym,
 • rejestracją podmiotu jako podatnika VAT i VAT UE,
 • dokonywanie zmian umowy spółki lub statutu, w tym związanych z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego,
 • dokonywanie zmian osobowych w organach spółek,
 • wykonywanie czynności związanych z dostosowywaniem stanu formalno – prawnego spółek do wymogów przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 • obsługa transakcji związanych ze sprzedażą udziałów lub akcji, z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony konkurencji oraz nabywania znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych,
 • przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • łączenia i podział spółek prawa handlowego,
 • likwidacja spółek prawa handlowego, przygotowanie opinii z zakresu prawa handlowego,
 • analizy stanu prawnego spółek (due diligence)
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym wszelkich zmian danych dokonywanych w spółkach prawa handlowego.
Back to Top