Masz pytania? Zadzwoń: 507-156-660

Księgi rachunkowe

TAX GROUP / Zakres usług / Księgi rachunkowe

Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych czynności związanych z zakresem usługi.

Zajmujemy się między innymi:

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczej
 • przygotowanie lub weryfikacji planu kont
 • analiza polityki rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • przygotowanie rachunku zysków i strat
 • przygotowanie bilansu
 • przygotowanie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE
 • sporządzenie sprawozdania rocznego
Back to Top